Disclaimer voor www.loongebouw.nl

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie.
  • Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  • Het Loongebouw staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Het Loongebouw aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
  • Het Loongebouw wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  • Het Loongebouw garandeert evenmin dat de loongebouw.nl website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Het Loongebouw, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de loongebouw.nl website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de opensourcedesign.nl site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Loongebouw de inhoud van de loongebouw.nl site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Het Loongebouw. Op de loongebouw.nl site en op de Algemene voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Hoe zijn we te vinden

De Noord 1
6001 DA Weert
T. 0495 -729251

Kantooruren

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur

© Copyright 2018 Het Loongebouw
Alle rechten voorbehouden