Competentieboek

De ondernemer beschikt doorgaans over een helicopterview, commercieel inzicht en analytisch denkvermogen. De administratief medewerker over accuratesse, snelheid en organisatietalent. En de receptioniste over klant- en servicegerichtheid.

Om zo maar wat competenties te noemen. Een competentie is een (gedrags)kenmerk dat onderscheidend bijdraagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van de doelen van de organisatie. Met een functieprofiel maakt u duidelijk WAT een medewerker moet doen (taken, verantwoordelijkheden en resultaten).  Met het maken van een competentieprofiel geeft u aan HOE een medewerker dit moet doen.

Kennis maken? Onze werkwijze

Benodigde competenties inzichtelijk

Het Loongebouw kan u begeleiden in het maken van een concrete inventarisatie van wat van eenieder wordt verwacht om zijn of haar bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie.  De aanwezige of potentiële kwaliteiten van medewerkers worden dan door de organisatie op een objectieve wijze beoordeeld, gewaardeerd en ontwikkeld.

Toetsings- en signaleringsinstrument

Het competentieboek biedt ook de mogelijkheid om potentiële problemen te signaleren. Deze kunnen dan tijdens een voortgangsgesprek besproken worden. Vervolgens kan er ook gekeken worden hoe de ontwikkeling getoetst kan worden zodat zowel opdrachtgever als medewerker het proces inzichtelijk kunnen maken. Dit kan een basis zijn voor prestatieafspraken en eventuele beloning.

Beloning buiten de CAO

Een cao geeft veel houvast ten opzichte van de beloning van medewerkers. Het kan echter voorkomen dat er behoefte is aan extra beloning voor buitengewone prestaties of voor bepaalde situaties. Wanneer er dergelijke afspraken worden gemaakt is het verstandig de bijbehorende afspraken toetsbaar te maken. Het competetieboek is daarvoor het ideale instrument.

 

Kennis maken? Onze werkwijze

Hoe zijn we te vinden

De Noord 1
6001 DA Weert
T. 0495 -729251

Kantooruren

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur

© Copyright 2018 Het Loongebouw
Alle rechten voorbehouden