Ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan leiden tot meer dan twee jaar doorbetaling van het salaris. De ziekteverzuimverzekering dekt niet 100% van de salariskosten en dekt niet uw eigen verplichtingen.

Als werkgever krijgt u vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Ziekteverzuim komt altijd op een ongelegen moment. Dat kan tot de nodige frustraties leiden en zelfs zorgen voor oplopende financiële schade. Bij ziekte bent u als werkgever verplicht om het loon van uw medewerker tot minimaal twee jaar door te betalen. Een ziekteverzuimverzekering dekt niet uw eigen verplichtingen en, mocht u deze verzaken, dan kunnen boetes snel oplopen. Het Loongebouw kan helpen met o.a.:

 • Opstellen van een verzuimreglement.
 • Intermediair tussen ziekteverzuimverzekering, werkgever en arbodienst.
 • Correcte dossiervorming voor mogelijke WIA/WGA-uitkering.
 • Ondersteuning bij reïntegratieverplichtingen en -inspanningen.
 • Ontslagprocedure starten.

Kennis maken? Onze werkwijze

na 6 weken heet het ziekteverzuim

Het UWV kent strikte regels over het handelen bij ziekteverzuim. Deze zijn opgenomen in de Wet Poortwachter en gaan in wanneer een medewerker langer dan 6 weken ziek is. Vanaf dat moment treedt de ziekteverzuimverzekering in, indien afgesloten, en dient de werkgever verschillende stappen te ondernemen zoals omschreven door het UWV.

Het is belangrijk om vooraf te weten hoe te handelen als de werknemer voor een periode niet kan komen werken. Enerzijds voor de bedrijfscontinuïteit en anderzijds om aan de regels van het UWV te voldoen. Het Loongebouw kan helpen met het inzichtelijk maken van de verschillende processen en met het opstellen van een verzuimreglement. 

Verzuimreglement

Wilt u weten hoe u ziekteverzuim binnen de organisatie adequaat en constructief aanpakt? Het Loongebouw adviseert bij het opstellen van een verzuimreglement. Hierin worden alle zaken opgenomen betreffende ziekte of verzuim, zoals ziekmelding, betermelding, controle bij ziekte en richtlijnen betreffende medewerking aan herstel of reïntegratie.

Dit protocol schept voor iedereen duidelijkheid. De volgende zaken worden hierin opgenomen:

 • Tijd van ziekmelden.
 • Wijze van ziekmelden.
 • Bereikbaarheid van uw werknemer.
 • Zijn of haar herstelgedrag.
 • Contact met arbodienst.
 • Sancties.
 • Werkhervatting.
 • Loondoorbetaling en vakantiedagen.

Het is belangrijk om grip op verzuim te krijgen zodat u kunt inspelen op de duur van het verzuim. Zodra u weet hoe het met uw medewerker is, en om wat voor soort verzuim het gaat, kunt u in grote lijnen vaststellen om welk traject het gaat. 

Wij adviseren en begeleiden in het opstellen van een verzuimprotocol.

Kennis maken? Onze werkwijze

Hoe zijn we te vinden

De Noord 1
6001 DA Weert
T. 0495 -729251

Kantooruren

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur

© Copyright 2018 Het Loongebouw
Alle rechten voorbehouden